1% podatku za 2017 r. – DZIĘKUJĘ !

Tradycyjnie, każdego roku w październiku, ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tetrusek” otrzymuję listę darczyńców. Wiele z tych osób jest anonimowych. To do nich w szczególności kieruję ten wpis. Pozostałym darczyńców spróbuję podziękować indywidualnie:) Piszę, żeby wyrazić wdzięczność wszystkim osobom, które zadeklarowały na moje leczenie swój 1% podatku. Jest to dla mnie duże wsparcie, bo dzięki otrzymanym od Was środkom, mogę być rehabilitowana 2 razy dziennie. W dodatku, w warunkach domowych. W mojej chorobie regularne ćwiczenia z fizjoterapeutą, są konieczne dla utrzymania uzyskanej już sprawności i nie pogorszenia się aktualnego stanu zdrowia. Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękuję za szlachetne wsparcie!

Comments are closed.