Χριστός ἀνέστη! Христос Воскрес! Chrystus Zmartwychwstał!

„В тот святочний, весняний час,
коли світ зеленіє,
коли природа будит ся по зимі
і родит ся на ново,
най завитат до Вас
радіст Воскресенія Христового
і даст надію вічного жытя.”

Ἀληθῶς ἀνέστη!
ВОІСТИНО ВОСКРЕС!
Prawdziwie Zmartwychwstał!

Comments are closed.